Đăng nhập

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị của tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV

              I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1. Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 5, kỳ họp đã có sự cải tiến về nội dung và phương thức tổ chức, cụ thể như công tác chất vấn và trả lời chất vấn, hỏi nhanh, trả lời ngắn gọn, cụ thể, đi vào trọng tâm. Quốc hội đã làm việc với tinh thần thẳng thắn, dân chủ; các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy được trách nhiệm của mình, tranh luận thẳng thắn, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định phù hợp trên cơ sở nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri đề nghị nâng cao chất lượng các dự thảo luật Chính phủ trình Quốc hội tại các kỳ họp. Cử tri đề nghị giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các dự thảo luật đến các tầng lớp nhân dân để người dân đóng góp ý kiến, nhất là các dự án luật quan trọng ảnh hưởng an ninh, chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích của dân tộc và đất nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, có các hành động chống phá.

3. Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát tối cao tập trung vào các vấn đề như: về công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý và sử dụng đất đai; việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn cả nước; về đầu tư phát triển ngành đường sắt hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế như hệ thống đường ray xuống cấp, tai nạn đường sắt…; công tác diễn tập phòng thủ của các tỉnh thành, đặc biệt đối với việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan bảo đảm an ninh trật tự; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội của các Bộ, ngành.

4. Cử tri đề nghị Quốc hội cần tiếp tục cải tiến công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc ở cơ sở, tiếp xúc theo giới, ngành, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân; giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị cử tri; mở rộng các kênh thông tin để chuyển tải kịp thời nội dung văn bản trả lời của các cơ quan chức năng đến cử tri.

5. Cử tri đồng tình với việc cải tiến phương thức tổ chức chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã hỏi thẳng vào các vấn đề mà nhân dân đang bức xúc. Tuy nhiên vẫn có Bộ trưởng còn trả lời chung chung, chưa đi vào trọng tâm vấn đề, chưa nhận trách nhiệm và cam kết giải quyết vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu.

6. Cử tri đồng tình cao việc Quốc hội thông qua dự án Luật an ninh mạng, đây là cơ sở pháp lý để xử lý tội phạm mạng; tình trạng lợi dụng mạng để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, vi phạm thuần phong mỹ tục; lôi kéo, kích động nhằm chống phá, đi ngược với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cử tri đề nghị cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện khi luật có hiệu lực thi hành.

7. Cử tri tiếp tục kiến nghị Quốc hội cần sớm xem xét thông qua Luật biểu tình nhằm tạo hành lang pháp lý cho người dân thực hiện quyền biểu tình của mình một cách hợp pháp, tránh kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng việc biểu tình để thực hiện các hành vi phá hoại.

8. Cử tri đề nghị cần Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và tăng số lượng nữ đại biểu Quốc hội.   

9. Cử tri tiếp tục đề nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; quan tâm tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

II. VỀ KINH TẾ

1. Cử tri tiếp tục lo lắng về tình hình bội chi ngân sách nhà nước. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cắt giảm các khoản chi không cần thiết; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tình trạng nợ công; xem xét trách nhiệm cụ thể đối với các ngành, địa phương để xảy ra tình trạng bội chi.

2. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia để tránh thất thoát, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm.

3. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt như xăng dầu, điện, nước,.. nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

4. Cử tri đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu), đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một thể chế mang tính đột phá, ưu đãi vượt trội, đủ sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, nhằm tạo động lực phát triển các đặc khu lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Cử tri đồng tình việc Quốc hội đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến của nhân dân và quyết định điều chỉnh lùi thời gian thông qua Luật đặc khu, đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến của nhân dân và các chuyên gia. Cử tri đề xuất việc hình thành các đặc khu kinh tế cần nghiên cứu kỹ về thời hạn cho thuê đất; quy định rõ về quyền, trách nhiệm của các bên; các cơ quan chức năng có quyền kiểm tra các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự, môi trường, việc quản lý con người nhập cư sinh sống trong các đặc khu kinh tế. Có ý kiến cử tri đề nghị nên thí điểm trên 01 đặc khu trước, rồi sau đó tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng 02 đặc khu kinh tế còn lại.

5. Cử tri phản ánh hiện nay Bộ Công thương đang dự thảo nghị định về phát triển quản lý ngành phân phối (cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...) trong đó có quy định: mỗi năm các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 03 đợt bán hàng giảm giá kéo dài 30 ngày. Cử tri cho rằng, Bộ Công thường đưa ra quy định giới hạn khuyến mãi giảm giá ở các siêu thị là đi ngược lại với thị trường, can thiệp sâu vào chuyện kinh doanh của doanh nghiệp, đi ngược tinh thần Chính phủ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao chất lượng an sinh xã hội để phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất. Cử tri đề nghị Bộ Công thương cần nghiên cứu và xem xét lại vấn đề này trước khi trình Chính phủ ban hành.

6. Cử tri phản ánh đời sống của người nông dân hiện nay gặp nhiều khó khăn, các thương lái ép giá thu mua các mặt hàng nông sản với giá rất thấp, người nông dân bị thua lỗ. Cử tri đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng cần có những giải pháp căn cơ, lâu dài để sản phẩm người nông dân làm ra đạt chất lượng và tiêu thụ đúng giá trị, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam. Cử tri đề xuất cần có biện pháp quy hoạch và triển khai hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa và bảo đảm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp trong nước, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát như hiện nay; nên xây dựng các kho thu mua và bảo quản nông, thủy sản để hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho người nông dân.

7. Cử tri băn khoăn về chính sách thuế hiện nay, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng một số loại thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ nước ngọt, đánh thuế tài sản, điều chỉnh tăng thuế thu nhập cá nhân, tăng thuế môi trường đối với xăng, dầu…Cử tri cho rằng việc ban hành các chính sách thuế phải dựa trên cơ sở tạo sự công bằng cho xã hội, định hướng thị trường, đảm bảo công khai, minh bạch và ổn định xã hội.

8. Cử tri bức xúc phản ánh công tác quản lý đất công, tài nguyên, khoáng sản một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt, còn để xảy ra sai phạm. Cử tri đề nghị các bộ, ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các sai phạm trong công tác quản lý đất công, tài nguyên, khoáng sản.

9. Cử tri đề nghị ngành ngân hàng cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền lợi của người dân khi gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng; nghiên cứu có các chính sách tín dụng phù hợp phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau để góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi.

10. Cử tri Thành phố (cử tri quận Tân Bình) tiếp tục đề nghị cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chủ trương mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Cử tri đề nghị cần sớm thu hồi đất Dự án sân Golf trong sân bay Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay.

            III. VỀ CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI

1. Về văn hoá, giáo dục:

1.1.  Cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách giáo dục và cho rằng lĩnh vực giáo dục hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm nghiên cứu thực hiện một số vấn đề sau:

- Cần chấn chỉnh và khắc phục tình trạng dạy và học theo thành tích, chỉ tiêu thi đua nhằm lập lại trật tự trong thi cử để đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học sinh; có giải pháp quyết liệt để xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, gian lận trong thi cử, tuyển sinh trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và đại học.

- Cần nghiên cứu có cơ chế biên soạn và xuất bản sách giáo khoa khoa học hơn, tránh việc thay đổi sách giáo khoa hàng năm gây lãng phí và tốn kém nguồn lực xã hội.

- Cử tri đề nghị cần giải pháp phù hợp để chấm dứt tình trạng dạy thêm và học thêm. Cử tri đề xuất phải thay đổi chương trình dạy học, cần giảm tải, vừa sức học sinh, coi trọng kỹ năng ứng dụng và thực hành, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá cho phù hợp, không chạy theo thành tích; cần có hình thức động viên, khuyến khích học sinh tự học ở nhà. Đồng thời cần tăng cường chức năng giám sát của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; có biện pháp chế tài nghiêm khắc, quy định thêm trách nhiệm đối với người đứng đầu khi để tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện sai quy định về dạy thêm và học thêm.

- Cử tri đề nghị cần quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng và đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên bậc tiểu học, hiện nay chế độ lương của giáo viên còn thấp, không đủ đảm bảo cuộc sống; thực hiện việc công khai, minh bạch trong tuyển dụng giáo viên; tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng; quan tâm tăng ngân sách cho giáo dục, nhất là các trường dạy nghề, trường phổ thông để đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng thực tiễn trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

1.2. Cử tri phản ánh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đổi tên “học phí” thành  “giá dịch vụ đào tạo” là không phù hợp, đề nghị giữ nguyên tên gọi “học phí”.

1.3. Cử tri lo lắng trước tình trạng bạo lực xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em gia tăng. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

2. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường:

2.1. Cử tri phản ánh hiện nay nhiều nhà máy, khu công nghiệp lớn, nhỏ, kể cả các làng nghề tiểu thủ công nghiệp và chế biến nông thủy sản trên cả nước vẫn chưa có được hệ thống xử lý nước thải hữu hiệu. Nhiều nguồn nước bị ô nhiễm, rừng bị hủy hoại do khai thác trái phép, làm thủy điện,... gây ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp và nguy cơ phá hủy hệ sinh thái – nguồn nước trong khu vực. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối các cơ sở, doanh nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; cần có những dự án cải thiện môi trường nước, quan tâm hơn đến quá trình xử lý nước thải tại các nhà máy nhiệt điện trên cả nước, cải tiến công nghệ xử lý rác thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

2.2. Cử tri lo lắng trước tình trạng ngập nước tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần nghiên cứu, rà soát lại công tác quy hoạch đô thị cho phù hợp, đề ra các dự án, chương trình chống ngập một cách căn cơ để góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

2.3. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và xử lý thật nặng các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức đối tượng vi phạm, để nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

            3. Về chế độ, chính sách:

3.1. Cử tri phản ánh hiện nay chế độ của công an viên ở xã rất thấp mặc dù thực thi nhiệm vụ cũng giống như Công an chính quy. Đề nghị các Bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết.

3.2. Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước cần quan tâm nâng mức lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1993 vì hiện nay mức lương quá thấp, việc tăng lương không nên thực hiện cào bằng để đảm bảo công bằng.

3.3. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo tính công bằng đối với những người trong độ tuổi nhập ngũ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

IV. THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Cử tri đồng tình với kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử. Vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất là việc thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát trong những vụ án tham nhũng và việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Cử tri đề nghị cần có giải pháp thu hồi hiệu quả tài sản nhà nước bị thất thoát và tăng cường giám sát việc thi hành án trong những vụ án tham nhũng, đồng thời có cơ chế giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

2. Cử tri đề nghị việc sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Có cử tri đề nghị, nếu phát hiện trường hợp nào kê khai không đúng với thực tế đề nghị có kiểm tra kịp thời, nếu là tài sản bất minh, không chứng minh được nguồn gốc đề nghị thu hồi toàn bộ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

3. Cử tri tiếp tục đề nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cán bộ; việc bố trí cán bộ phải xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng để quy hoạch, bổ nhiệm những người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy gắn với cải cách tiền lương để cán bộ, công chức yên tâm công tác.

4. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

5. Cử tri lo lắng trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày phức tạp, số lượng người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên rất cao. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kiên quyết, tăng khung hình phạt đối với người sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy nhằm đảm bảo tính răn đe.

6. Cử tri đề nghị cần tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tố tụng, xử lý nghiêm trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng khi để xảy ra oan sai, gây bức xúc trong nhân dân.

            7. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở mất nhà và tài sản ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, nghiên cứu chính sách đầu tư trồng và bảo vệ rừng đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định và phát triển.

8. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, nhất là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai để tránh tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

9. Cử tri tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với các hành vi bạo hành, xâm hại tình dục đối với trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với gia đình, xã hội, các em học sinh, sinh viên để có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ cho con em của mình.

10. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

11. Cử tri bức xúc việc một số kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, kêu gọi người dân biểu tình khi Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và dự án Luật an ninh mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây thiệt hại về kinh tế, tài sản nhà nước. Cử tri đề nghị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo được sự đồng tình của đông đảo nhân dân, tránh bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động lôi kéo người dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như vụ việc vừa qua. Đồng thời cần đưa ra xét xử nghiêm khắc những đối tượng cầm đầu, có hành vi chống phá, kích động gây rối trật tự công cộng.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
  Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII
Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
06584635
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn