Đăng nhập

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

             I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1. Cử tri đồng tình với nội dung tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều đạo luật mà cử tri rất quan tâm như Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tố cáo (sửa đổi), Luật an ninh mạng, Luật Quốc phòng (sửa đổi),…

2. Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng luật ban hành chậm đi vào cuộc sống và một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo luật ban hành sẽ được áp dụng ngay trong thực tiễn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

3. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát; tập trung giám sát những vấn đề bức xúc trong xã hội mà cử tri cả nước quan tâm như công tác phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm; công tác tổ chức cán bộ; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý và sử dụng đất đai; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;…

4. Cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc cử tri ở cơ sở, tại địa bàn khu dân cư để lắng nghe, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời mở rộng các kênh thông tin để chuyển tải kịp thời kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng cho cử tri biết.

5. Cử tri quan tâm nhiều đến công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, cử tri mong muốn nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cần ngắn gọn, đi vào trọng tâm, người được chất vấn phải báo cáo những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội và giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, bất cập.

6. Cử tri tiếp tục đề nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; quan tâm tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

            II. VỀ KINH TẾ

1. Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm đổi mới công tác quản lý nền kinh tế vĩ mô: cần phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài chính; sử dụng các khoản vay hợp lý, đổi mới khoa học công nghệ. Đồng thời quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng phát triển kinh tế đất nước.

2. Cử tri lo lắng trước tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, điều này gây khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Cử tri đề nghị cần xem xét trách nhiệm cụ thể trong việc để bội chi ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm. Cử tri đề nghị cần thông tin rộng rãi cho nhân dân biết việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn ODA.

3. Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước cần quan tâm thực hiện các chính sách phù hợp để phát triển nông nghiệp; có cơ chế hỗ trợ người nông dân trong hoạt động sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân.

4. Cử tri cho rằng, việc xăng E5 pha xăng E92 từ 5-10% để giảm chi phí nhưng thực tế giá thành lại cao hơn các nguyên liệu điều chế xăng như củ sắn; tuy nhiên giá củ sắn không thể đứng im, mà sẽ biến động tăng lên, nếu tăng giá sản xuất củ sắn, thì giá xăng có tăng lên không và chất lượng độ bền động cơ sử dụng xăng E5 có đảm bảo không. Do đó, đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần nghiên cứu kỹ về vấn đề này.

5. Cử tri tiếp tục phản ánh về việc triển khai về thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, đặt trạm BOT thu phí chưa hợp lý dẫn đến một số dự án gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề này, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Cử tri không đồng tình với thông tin Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên khi xây dựng Luật thuế tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong khi nhà là tài sản thiết yếu của người dân. Cử tri đề nghị cần lấy ý kiến người dân về vấn đề này. Có cử tri đề xuất: đối với nhà thứ nhất thì không thu thuế, chỉ thu thuế đối với nhà thứ nhất là các biệt thự hay nhà cao tầng có trị giá trên 1,5 tỷ và thực hiện việc đánh thuế đối với nhà thứ 2 trở lên.

7. Cử tri đề nghị Nhà nước cần có những chính sách cụ thể đối với vấn đề khởi nghiệp hiện nay, đặc biệt quan tâm đến khởi nghiệp ở nông thôn và trong lĩnh vực giáo dục.

8. Cử tri phản ánh hiện nay còn bất cập trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, không đề cập đến quy định đất trong lộ giới không chuyển quyền sử dụng đất ở. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết. Bên cạnh đó, cần có giải pháp hữu hiệu để làm lành mạnh hóa thị trường đất đai, bất động sản trong nước, tránh tình trạng sốt ảo giá nhà, đất.

9. Cử tri kiến nghị Quốc hội khi xem xét, thông qua Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm xây dựng một mô hình phát triển mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài và tạo động lực mới đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế.

10. Về lĩnh vực chăn nuôi: để nâng cao vai trò quản lý nhà nước đồng thời góp phần cải thiện, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng giống vật nuôi, kiến nghị:

10.1- Quy định và phân công trách nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đào tạo và cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận về lấy mẫu trong lĩnh vực kiểm tra theo quy định tại khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, lấy mẫu trong lực vực kiểm tra giống vật nuôi và đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản về yêu cầu đối với người lấy mẫu phải “có chứng chỉ  hoặc giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo hoặc tập huấn về lấy mẫu trong lĩnh vực kiểm tra”. Hiện tại công tác thanh kiểm tra được thực hiện chủ yếu thông qua kiểm tra hành chính, hồ sơ, chứng từ,... của đơn vị chăn nuôi và chưa đi sâu vào phân tích, đánh giá chất lượng giống vật nuôi do đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện tại chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ.

10.2- Quy định biểu mẫu và hướng dẫn kiểm tra, đánh giá phân loại cũng như biểu mẫu thống kê điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp về giống vật nuôi; biểu mẫu đánh giá phân loại cũng như biểu mẫu thống kê điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp về giống vật nuôi; hệ thống biểu mẫu để theo dõi, ghi chép thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi bò sữa.

10.3- Cần nghiên cứu bổ sung thêm các biểu mẫu về đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đực giống và các tổ chức, cá nhân kinh doanh tinh đực giống để thụ tinh nhân tạo.

10.4- Khi ban hành danh mục chất cấm, hạn chế sử dụng cần thống nhất xuyên suốt giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế, đảm bảo các thông số kỹ thuật tương tích sự tồn dư trong sản phẩm. Điều chỉnh Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT về nhóm chất cấm cho phù hợp với Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT.

10.5- Nghiên cứu bổ sung thêm về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo gia súc. Ban hành quy định hướng dẫn về quản lý hoạt động thụ tinh nhân tạo; Quy chế quản lý dẫn tinh viên (căn cứ theo quy định tại mục e, Điều 20 Pháp lệnh giống vật nuôi: tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh tinh đực giống để thụ tinh nhân tạo,... phải thực hiện quy chế quản lý, khai thác, sử dụng tinh,... do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... ban hành) và thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho đội ngũ dẫn tinh viên.

10.6- Chỉ định, giới thiệu phòng thí nghiệm có chức năng, nhiệm vụ để thực hiện kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng giống vật nuôi (tinh heo, bò,...)

10.7- Cục Chăn nuôi cần tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các dòng tinh bò sữa nhập khẩu: định kỳ hàng năm có thông báo các dòng tinh đã được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, chất lượng của các dòng tinh đã đưa vào sử dụng và có cảnh báo cần thiết nhằm đảm bảo nguồn tinh có đủ tiêu chuẩn, năng suất, chất lượng tốt để phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo trên đàn bò sữa.

11. Về lĩnh vực quản lý thức ăn chăn nuôi, kiến nghị:

11.1- Khi ban hành danh mục chất cấm, hạn chế sử dụng cần thống nhất xuyên suốt giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế, đảm bảo các thông số kỹ thuật tương thích sự tồn dư trong sản phẩm. Điều chỉnh Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT về nhóm chất cấm cho phù hợp với Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT.

11.2- Cần có sự thống nhất trong giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý công tác giám sát hoạt động khảo nghiệm: theo điểm c, khoản 6, Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT giao Chi cục Chăn nuôi thú y “Giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trong phạm vi địa phương”. Tuy nhiên, tại điểm đ, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Quản lý công tác khảo ngiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới”.

12. Về quản lý trong lĩnh vực môi trường chăn nuôi, kiến nghị:

12.1- Cần có sự chỉ đạo xuyên suốt nhằm tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành của địa phương để thực hiện thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

12.2- Điều tra thống kê các cơ sở chăn nuôi về việc thưc hiện các quy định về bảo vệ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý nước thải, chất thải; đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

12.3- Tăng cường học tập và triển khai các mô hình chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý chất thải, nước thải, bảo vệ môi trường hiệu quả.

III. VỀ CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI

1. Về văn hoá, giáo dục và du lịch

1.1- Cử tri cho rằng, công tác giáo dục đại học và phổ thông hiện nay còn nhiều bất cập: chất lượng giáo dục đại học chưa đạt yêu cầu, sinh viên ra trường không tìm được việc làm; chương trình học phổ thông nặng nề, hay thay đổi, sỉ số lớp đông dẫn đến việc khả năng truyền đạt của giáo viên không thể đến từng em học sinh; “Người tài không chịu vào sư phạm” do đồng lương quá thấp.

Về việc sửa đổi Luật giáo dục, cử tri đề nghị nên lấy tên luật là Luật Giáo dục năm 2018; đồng thời cần nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung sửa đổi để luật ban hành mang tính khả thi và có hiệu lực lâu dài. Luật giáo dục nên là luật khung, sau đó sẽ ban hành các luật chi tiết như Luật giáo dục mầm non, Luật Giáo dục phổ thông,...Cần sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn và tình hình đất nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể cần quan tâm một số vấn đề sau:

1.1.1- Cần nghiên cứu để đảm bảo tính liên thông trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, nghiên cứu và luật hóa một số hình thức học tập không chính quy, học qua mạng internet,.. cho phép cơ chế để các địa phương thí điểm thực hiện một số mô hình trường học mới (mô hình trường tiên tiến hiện đang áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh).

1.1.2- Cần bổ sung loại hình Trường bồi dưỡng giáo dục hoặc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong hệ thống để làm công tác bồi dưỡng, đánh giá giáo viên định kỳ (05 năm), làm cơ sở cho công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên.

1.1.3- Cần có sự linh hoạt trong một số quy định, cụ thể cần định hướng mở trong biên chế năm học (thay vì 09 tháng/năm học như hiện nay); cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt (học 01 buổi, 02 buổi hoặc học cả ngày) để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp với đặc điểm của địa phương; cho phép sỉ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm của địa phương.

1.1.4- Nhằm đảm bảo mục tiêu học tập suối đời, tăng tính phân luồng, bên cạnh hệ thống trường năng khiếu về thể dục thể thao, cần xây dựng hệ thống các trường chuyên về thẩm mỹ, âm nhạc, hội họa,... giúp đào tạo chuyên sâu từ nhỏ cho những học sinh sớm bộc lộ năng khiếu. Đồng thời, nghiên cứu thêm các quy định để học sinh nước ngoài có thể học tập chương trình phổ thông của Việt Nam tại các trường công lập.

1.1.5- Về cấp bằng tốt nghiệp phổ thông, kiến nghị nên phân cấp giao cho các đơn vị địa phương, các tỉnh, thành phố thực hiện.

1.1.6- Quan tâm điều chỉnh chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với giáo viên và học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa nhằm khuyến khích những người tài vào ngành giáo dục; có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, có cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng đầu vào, đầu ra của các trường, tăng cường sự tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

1.1.7- Cử tri kiến nghị Chính phủ ban hành các nghị định cho các cán bộ, chuyên viên công tác tại Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố, Bộ giáo dục và đào tạo được hưởng phụ cấp thâm nhiên nhà giáo; ban hành chính sách sử dụng lao động qua đào tạo hợp lý, cụ thể hóa chủ trương phân luồng cho đào tạo nghề nghiệp. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho giáo viên và khuyến khích đối với sinh viên trung cấp chuyên nghiệp.

1.1.8- Kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng phân cấp, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ, ngành chủ quản của các trường Đại học nhằm giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh có điều kiện thực hiện nhiệm vụ được phân cấp dễ dàng hơn, tránh chồng chéo và không rõ ràng.

1.1.9- Kiến nghị sửa đổi Khoản A Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 như sau: đối với cơ sở giáo dục trường Tiểu học, THCS, THPT tại thành phố, thị xã có diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo tối thiểu 2m2/học sinh.

1.1.10- Kiến nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 hướng dẫn việc sáp nhập 03 trung tâm, trong đó, giao quyền quản lý về cho thành phố; sửa đổi Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ sung cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh; sửa đổi Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

1.1.11- Kiến nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 20, 21 và 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập và giáo viên trung học cơ sở công lập chưa hợp lý (hiện này lương khởi điểm của giáo viên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học đều như nhau và có hệ số 1,86).

1.1.12- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng ban hành chức danh, mã ngạch giáo viên tư vấn tâm lý, giám thị trong các cơ sở giáo dục vì thực tiễn đã chứng minh hoạt động của những lực lượng này trong nhà trường là rất cần thiết.

1.1.13- Kiến nghị cần hoàn thiện các văn bản pháp lý về dạy nghề, đại học, cao đẳng để thuận lợi cho công tác quản lý, hiện nay các văn bản pháp lý nhiều, chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý.

1.1.14- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

1.1.15- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó cần quy định rõ hơn những nơi có thể áp dụng diện tích sàn xây dựng thay thế diện tích đất (đối với những nơi khó khăn về đất đai) vùng nội thành, vùng ngoại thành. Hướng dẫn thêm thủ tục để trình “nội dung số diện tích thay thế này phải thông qua Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”, có thể ban hành khung theo vùng, địa bàn được áp dụng nhằm hạn chế các thủ tục hành chính và thu hút đầu tư xã hội hóa cho lĩnh vực giáo dục; giới hạn về số tầng đối với các công trình trường học, diện tích đất/học sinh nên có cơ chế mở với các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh (không giống như các tỉnh) do có khó khăn về đất, mật độ xây dựng.

1.1.16- Kiến nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGD ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trưởng tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và các thông số trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7894:2011 ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng trường học cho phù hợp với thực tế.

1.1.17- Đối với công tác quản lý nhà nước đối với các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiến nghị:

 - Cần quy định cụ thể lại các điều kiện, thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với các hình thức như: góp vốn một phần với nhà đầu tư trong nước, góp vốn vón nhà đầu tư trong nước đã có sẵn dự án mà không cần xin thủ tục giấy chứng nhận đầu tư, có thêm các chính sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài.

- Chỉnh sửa tỷ lệ tiếp nhận học sinh Việt Nam trong các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 1, Điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của các cơ sở.

- Công bố danh mục các tổ chức kiểm định chất  lượng của quốc tế được Việt Nam công nhận theo khoản 2, Điều 2 Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

1.2- Cử tri lo lắng trước sự xuống cấp của đạo đức xã hội; tình trạng bạo lực trong học đường, bạo lực trong các cơ sở khám chữa bệnh đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần quan tâm đến vấn đề này, tìm ra nguyên nhân và  đề ra các biện pháp khắc phục hiệu quả, trong đó đặc biệt chú ý công tác giáo dục nhân cách, giáo dục truyền thống lịch sử, tư tưởng lập trường và nhận thức của thế hệ trẻ trong thời gian tới.

1.3- Cử tri cho rằng, trong thời gian qua ngành du lịch Việt Nam đã có những tín hiệu lạc quan, số lượng khách du lịch cũng như doanh thu ngành du lịch ngày càng tăng. Cử tri đề nghị để đạt được mục tiêu phát triển ngành du lịch Việt Nam, cần thay đổi chính sách thị thực nhập cảnh, cụ thể cử tri kiến nghị: tăng số ngày miễn visa từ 15 ngày lên 30 ngày cho công dân 12 quốc gia đã được miễn visa; bổ sung thêm 06 quốc gia có lượng khách tiềm năng được miễn visa như: Canada, Úc, New Zealand, Bỉ, Thụy Sỹ và Hà Lan; kéo dài thời hạn miễn visa du lịch lên 05 năm đến 10 năm tại thị trường Philippines, Malayxia, Singapore. Đồng thời, cần tăng cường và xây dựng chiến dịch quảng bá truyền thông rộng rãi về du lịch Việt Nam, việc tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam là rất cần thiết; dừng việc khai thác các khu vực tự nhiên để phát triển du lịch công nghiệp, tăng cường phát triển du lịch sinh thái, về điều kiện địa lý tự nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển loại hình du lịch sinh thái đến mức cao hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn và cũng góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên của đất nước.

2. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường:

2.1- Cử tri tiếp tục đề nghị ngành Y tế quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tại các bệnh viện công, nhất là các bệnh viện tuyến dưới; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2.2- Cử tri bức xúc phản ánh thông tin liên quan đến bài viết đăng trên Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 01/5/2018 về việc một bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao, hậu quả nhiều bệnh nhân tử vong. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra làm rõ vấn đề này, xử lý thật nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm, tránh để xảy ra trường hợp tương tự gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh.

2.3- Cử tri lo lắng trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phạp, cụ thể như vụ cà phê “pin” ở  Đắk Nông; thuốc chống ung thư làm bằng than tre. Cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; cần xử lý hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm mang tính răn đe.

2.4- Cử tri lo lắng cho rằng, hiện nay các hoạt động kinh tế đã tạo ra hàng loạt vấn đề ô nhiễm môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cử tri đề nghị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm nhằm bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

            3. Về chế độ, chính sách  :

3.1- Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan cần nhanh chóng có hướng giải quyết những bất cập trong quá trình giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, hiện nay có nhiều đồng chí tham gia kháng chiến nhưng sau khi nghỉ hưu, quay về đơn vị cũ xin xác nhận thủ tục để hưởng chế độ rất khó khăn. Đồng thời xem xét lại chính sách Bảo hiểm xã hội hiện nay đối với người có công chưa phù hợp.

3.2- Cử tri tiếp tục kiến nghị quan tâm cải thiện chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức cấp cơ sở, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước năm 1996 vì có chế độ lương hưu rất thấp.

3.3- Cử tri phản ánh hiện nay thẻ Bảo hiểm y tế không ghi thời hạn hết hạn, việc này gây khó khăn cho người dân vì không biết thời hạn để thực hiện việc gia hạn, đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh.

3.4- Cử tri đề nghị nên tăng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sinh sống.

3.5- Về chính sách về dân số: cử tri cho rằng hiện nay nước ta đang trong thời kỳ dân số vàng, số người lao động trong độ tuổi lao động khá nhiều, nếu không tận dụng tốt sẽ gây ra lãng phí nguồn lực lao động để phát triển kinh tế - xã hội. Do đó kiến nghị như sau:

3.5.1- Đề nghị Nhà nước cần có chính sách tổng thể trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa đô thị và nông thôn (chính sách phát triển các vùng nông thôn mới) giữa các địa phương (chính sách phát triển liên vùng) để tạo điều kiện cho việc phân bố dân cư hợp lý.

3.5.2- Các chính sách về đào tạo nguồn lao động phải đảm bảo hài hòa giữa lực lượng lao động phổ thông và lực lượng lao động có trình độ cao, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao tại các đô thị lớn nhằm tận dụng nguồn nhân lực dồi dào tại chỗ, tránh sự quá tải về dân cư tại các đô thị lớn.

3.5.3- Điều chỉnh chính sách, pháp luật về dân số có những quy phạm điều chỉnh với hình thức tăng nặng trong việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh dưới mọi hình thức. Bổ sung nội dung điều chỉnh về kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân là một nghĩa vụ bắt buộc đối với các cặp nam nữ khi tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn.

3.5.4- Phá thai ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe và hậu quả dẫn tới vô sinh. Vì vậy, chính sách dân số cần hướng tới mục tiêu giảm phá thai xuống mức tối thiểu và quy định phá thai có điều kiện. Đồng thời phát triển dịch vụ điều trị vô sinh nhằm giải quyết nhu cầu của một bộ phận dân số và xây dựng chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp trong việc điều trị vô sinh. Xây dựng chính sách bảo hiểm y tế cho nội dung chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời.

3.6. Về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh:

3.6.1- Kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho thành phố Hồ Chí Minh, giao bổ sung chỉ tiêu đào tạo cho Học viện Cán bộ Thành phố để chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là cán bộ, công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, địa phương, đơn vị đạt chuẩn theo vị trí chức danh, đáp ứng được yêu cầu nguồn cán bộ có chất lượng cao, có năng lực và phẩm chất tốt để đảm trách và thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu lớn của Thành phố.

3.6.2- Kiến nghị Trung ương, Chính phủ sớm có chủ trương về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức để thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng và thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

3.6.3- Kiến nghị Chính phủ có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh để có căn cứ triển khai xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực; nhất là lĩnh vực phân cấp, ủy quyền về công tác cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế tài chính để thu hút nhân lực chất lượng cao.

3.6.4- Kiến nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành các văn bản quy định về xếp loại đơn vị sự nghiệp công lập và quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức các ngành và lĩnh vực chưa có mã số, tiêu chuẩn mới để làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất, đạo đức đáp ứng được yêu cầu đề ra.

3.6.5- Kiến nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, điều chỉnh một số quy định về tuyển dụng viên chức: cho phép tiếp tục tuyển dụng các chức danh y tế học đường, tài chính – kế toán, thủ quỹ và văn thư, lưu trữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời có hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới trúng tuyển (hiện nay viên chức mới trúng tuyển dù có trình độ cao hơn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định nhưng chỉ được xếp hạng IV là hạng thấp nhất).

3.6.6- Kiến nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư về tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng để triển khai áp dụng cho các lớp mà thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

            IV. THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ trong công tác phòng chống tham nhũng, đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Cử tri đề nghị cần tiếp tục xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và các hành vi bao che hoặc làm sai lệch hồ sơ, kết quả thanh tra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; có biện pháp thu hồi tài sản tham ô, tham nhũng một cách hiệu quả.

2. Cử tri đề nghị để Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, cần rà soát kỹ hơn nữa để có các quy định phù hợp, nên có một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức mang tính độc lập và thực hiện theo quy định pháp luật; đồng thời có cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, hỗ trợ cơ quan phòng chống tham nhũng.

3. Cử tri cho rằng, công tác tổ chức cán bộ hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập, việc đánh giá quy hoạch cán bộ thực hiện chưa tốt, dẫn đến bố trí những cán bộ không đủ năng lực và phẩm chất đạo đức vào những vị trí quan trọng, gây thất thoát ngân sách nhà nước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác tổ chức cán bộ; xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp lại bộ máy, tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

4. Cử tri bức xúc trước tình trạng chặt phá rừng, chiếm đất rừng làm thay đổi hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt lở, gây ảnh hưởng tài sản và tính mạng nhân dân. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm mang tính răn đe.

5. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc để xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay của một số đối tượng thuộc lực lượng thực thi nhiệm vụ được giao để các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại Vườn Quốc gia Yok Đôn nằm trên khu vực biên giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

6. Cử tri đề nghị dự thảo Luật đặc xá cần lưu ý các quy định về điều kiện xét đặc xá, cần quy định chặt chẽ, vừa thể hiện tính nhân văn, làm cho người được đặc xá hòa nhập tốt vào cộng đồng, không tái phạm hành vi phạm tội.

7. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, nghiên cứu áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ cho người dân.

8. Cử tri đề nghị Quốc hội sớm nghiên cứu thông qua Luật Đo đạc và bản đồ để khắc phục những khó khăn, bất cập hiện nay trong công tác đo vẽ bản đồ nhà đất cho người dân, hiện nay rất nhiều người dân bị ảnh hưởng do giấy tờ xác định đất đai sai vị trí tọa độ, việc chỉnh sửa gây lãng phí về thời gian và tiền bạc cho người dân.

9. Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội cần sớm thông qua dự án Luật an ninh mạng nhằm tạo hành lang pháp lý trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

10. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp cần tập trung giải quyết nhanh các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sớm thông qua Luật tố cáo (sửa đổi), trong đó cần quy định cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

11. Cử tri lo lắng trước tình hình xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ trong thời gian qua, trong đó có nhiều vụ tan nạn xảy ra trên các tuyến đường cao tốc. Cử tri kiến nghị các Bộ, ngành chức năng cần sớm có giải pháp hiệu quả để hạn chế tai nạn giao thông.

12. Cử tri đề nghị Nhà nước cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc truyền đạo trái phép của tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm.

13. Cử tri lo lắng trong thời gian qua có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực như: tình hình tội phạm, pháp phạm hình sự còn diễn biến phức tạp; bạo hành trẻ em; tình trạng bạo hành đối với giáo viên, bác sĩ; vấn đề quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống cháy nổ, hoạt động tôn giáo trái phép. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm mang tính răn đe.

14. Cử tri lo lắng vì trong thời gian gây đây xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân (như vụ cháy Chung cư Carina, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh). Cử tri đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, cần trang bị trực thăng cứu hộ để giảm bớt thiệt hại về người và tài sản tại các vụ cháy nổ, tai nạn,..

15. Về thi hành pháp luật trong lĩnh vực tố tụng hành chính và thi hành án hành chính:

15.1- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 60 Luật Tố tụng hành chính 2015 theo định hướng mở rộng phạm vi ủy quyền cụ thể là người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện có thể ủy quyền cho cấp phó của mình hay trưởng các phòng, ban chuyên môn hoặc cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, xử lý vụ việc để tham gia tố tụng, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa các đương sự khi tham gia tố tụng.

            15.2- Đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất ở Tòa án nhân dân các cấp và Viện kiểm sát nhân dân các cấp về việc không yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đối với cán bộ, công chức tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trong các vụ án hành chính.

            15.3- Đề xuất Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành văn bản hướng dẫn hoặc kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn cho phép cán bộ, công chức công tác trong ngành thanh tra (bao gồm thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành) và ngành công an được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện và/ hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị kiện.

            15.4- Kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp, hội đồng xét xử, thẩm phán, thư ký quan tâm nội dung bản án, quyết định để bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể của phán quyết, kịp thời có hướng dẫn, giải thích đối với bản án, phán quyết khi có yêu cầu.

15.5- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính và tổ chức nghiên cứu điều chỉnh toàn diện, sửa đổi, bổ sung tình tự thủ tục tiến hành tố tụng hành chính tại Luật Tố tụng hành chính theo tinh thần xem xét người bị kiện là cơ quan hành chính Nhà nước, là một tổ chức đặc biệt nên khi tham gia tố tụng hành chính phải bảo đảm theo những điều kiện, quy định đặc trưng của một tổ chức hành chính Nhà nước, có trình tự thủ tục cho phù hợp với điều kiện thực tế của công tác quản lý hành chính Nhà nước, tránh việc đánh đồng cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức, cá nhân khác, bảo đảm hài hòa thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính thường xuyên và nhiệm vụ tham gia tố tụng hành chính.

15.6- Đề xuất Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thống nhất cách thức thực hiện thống kê số liệu, tình hình thi hành pháp Luật Tố tụng hành chính năm 2015, thi hành án hành chính và ban hành biểu mẫu thống kê báo cáo áp dụng trong cả nước để bảo đảm công tác thống kê số liệu, tình hình chấp hành, thi hành Luật Tố tụng hành chính 2015 được thống nhất, phục vụ có hiệu quả việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật về tố tụng hành chính và góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

15.7-  Đề xuất Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thống kê báo cáo thi hành án hành chính, tình hình theo dõi việc thi hành án hành chính, ban hành các biểu mẫu thống nhất để địa phương chủ động triển khai thực hiện từ đầu kỳ báo cáo.

            15.8- Đề xuất Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng Cục thi hành án dân sự tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án hành chính cho cơ quan thi hành án tại địa phương; chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương tăng cường và chủ động trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp về nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính.

15.9- Kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, ban hành hướng dẫn chi tiết thi hành về trình tự thủ tục thi hành án hành chính để bảo đảm tính thống nhất.

            15.10- Kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác quản lý hành chính nhà nước về công tác tham gia tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.  

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
  Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII
Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
06423263
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn